Print  

Sikkerhed og sundhed

Vi overholder de sikkerhedsregler, der gælder for de respektive værksteder og laboratorier. Så du eller andre ikke kommer til skade.

Din påklædning skal give dig god mulighed for at arbejde sikkert i værkstederne. Undgå halstørklæder, lange ærmer eller andet, der kan blive fanget af en maskine.

Der kan være påbud om værnemidler, som særligt sikkerhedsfodtøj, høreværn, sikkerhedsbriller og andre værnemidler, når du er i værkstedet. Dette er besluttet af den lokale arbejdsmiljøgruppe, og vi forventer, at du følger underviserens anvisninger.

Dit ansigt skal være fuldt synligt. Vi vil kunne kommunikere med dig.

Vi ryger kun på skolens markerede rygeområder

  • Du må ikke ryge indendørs.
  • På Aarhus Gymnasium er rygning forbudt på skolens matrikel
  • På adresser, der grænser op til Aarhus Gymnasium, er rygning forbudt på skolens matrikel
  • På skolens andre adresser tillades rygning på nærmere fastsatte udendørs rygesteder. Disse er markeret med fodspor, hvor det er muligt, samt med gul indramning.
  • E-cigaretter er omfattet af de samme regler.

Alkohol, hash og andre rusmidler er forbudt at medbringe, indtage og sælge

Skolen er en arbejdsplads, og derfor er det strengt forbudt at møde til undervisning eller andre aktiviteter på skolen i påvirket tilstand.

Du må ikke indtage alkohol, stoffer eller andre rusmidler på skolens område eller forud for undervisningen.

Du må ikke medbringe stoffer eller andre rusmidler på skolens områder.

Eneste undtagelse fra disse regler kan være, hvis en leder har giver tilladelse til indtagelse af alkohol ved særlige lejligheder – elevfest, fredagscafé, svendeprøve o.l.

Det påhviler enhver ansat på skolen at gribe aktivt ind, hvis en person/personer indtager rusmidler af enhver art eller optræder i påvirket tilstand på skolens områder. Som et led i opklaringen kan eleven blive bedt om at lade sig teste for rusmidler.

Vi spiser kun i kantinen og andre dertil indrettede lokaler

I visse lokaler findes der støv, der kan være kræftfremkaldende. Så man må ikke spise i værkstederne, og man må ikke holde holde spisepause i samme lokale, hvor man arbejder eller undervises. Forebyg rod: vi har kun personale ansat til afrydning af service i vore kantiner.

Vi opfører os ikke truende og begår ikke overgreb

Mobning, grov og aggressiv opførsel, vold og trusler af enhver art rettet mod elever eller personale accepteres under ingen omstændigheder.

Skolen tolerer ikke nogen former for mobning, ej heller digitalt. Hvis du som elev udsættes for mobning (gentagen chikane over en længere periode), vold og trusler i din skole- og praktiktid, skal du øjeblikkeligt henvende dig til din underviser, kontaktlærer eller vejleder.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok