Print  

Værd at vide for elever

Adresseændring

Skolens register bliver automatisk opdateret af Folkeregisteret, så det er ikke nødvendigt at meddele, hvis du flytter. Men hvis du ændrer telefonnummer, bedes du straks ændre det i Itslearning.

Brand/evakuering

Kontaktlærer vil sørge for, at du får kendskab til skolens indretning og placering af nødudgange samt de forholdsregler, alle skal være opmærksomme på under brand. På skolens hjemmeside kan du læse om, hvad du skal gøre på den adresse du er tilknyttet. Det er vigtigt, at du har kendskab til beredskabsplanen på AARHUS TECH

Tilgængelighed for personer med handicap

Er du bevægelseshæmmet som følge af et handicap, har du mulighed for at benytte skolens elevator. Tag kontakt til din kontaktlærer, som vil skaffe en nøgle til elevatoren.

Forsikring

Kommer du ud for en ulykke på skolen, gælder følgende:

Skolens værksteder: Her vil du være omfattet af statens erstatningsordninger svarende til en arbejdsskadeforsikring.

Skolens teorilokaler, herunder it, idræt og laboratorieundervisning samt friperioder (frikvarter og mellemtimer): Her er du dækket af egen ulykkesforsikring eller, hvis du er under 18 år, dine forældres ulykkesforsikring. Du bør undersøge, om du/dine forældre har en ulykkesforsikring.

Praktikplads (uddannelsesaftale): Her er du dækket af praktikstedets arbejdsskadeforsikring.

Forlagt undervisning/kort virksomhedspraktik:  Kommer du selv til skade, er du dækket af statens erstatningsordninger, som ved undervisning i skolens værksteder.

Skulle du mod din vilje komme til at gøre skade på person eller ting er du omfattet af de almindelige gældende erstatningsregler. I praksis vil det sige, at praktikstedets forsikring dækker dig – i særlige tilfælde skolens forsikring.

Tyveri

I tilfælde af tyveri fra aflåste skabe og lignende har skolen intet ansvar. Tyveriet skal anmeldes til Politiet.

Elevråd

Elevrådet er elevernes officielle repræsentation. Det repræsenterer eleverne over for skolens bestyrelse, ledere og lærere.

Elevrådets opgave er at varetage elevernes undervisningsmæssige, faglige og kulturelle og personlige interesser.

Alle elever på skolen har valgret og er valgbare til elevrådet. Elevrådet sammensættes inden udgangen af september måned med valg af en klasserepræsentant og en suppleant for hver klasse. Elevrådsrepræsentanten er ansvarlig for at informere om alt, hvad der arbejdes med i elevrådet.

Udfordringerne og opgaverne i elevrådet er mange. Rådet er elevernes kontakt til skolens ledelse, og i forhold til omverdenen repræsenterer det skolens elever i den offentlige debat. Elevrådet kan tillige medvirke til handlingsplan for skolens undervisningsmiljø.

Elevrådet forsøger at gøre hverdagen lidt festligere, og de er elevernes stemme på skolen. Derfor er det vigtigt, at klasserne vælger en repræsentant, som har tid og lyst til at gøre et stykke arbejde med dette.

Du kan følge med i elevrådets arbejde på deres Facebook-side her.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok