Print  

JOB HOS AARHUS TECH

Arbejdsmiljø

Medarbejdernes arbejdsmiljø er bestemt af de fysiske og psykiske påvirkninger, som den enkelte medarbejder udsættes for under sit arbejde på AARHUS TECH. Der er dels tale om enkeltstående påvirkninger, men også kombinationer af påvirkninger med langtrækkende effekt.

Formål

Skolens arbejdsmiljøpolitik har til formål:

  • at etablere og fastholde et arbejdsmiljø som sikrer skolens medarbejdere mod sundhedsskadelige påvirkninger
  • at udvikle og fastholde et arbejdsmiljø, som til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lovgivning og den teknologiske og sociale udvikling i samfundet

Politik

Ved en systematisk og målrettet indsats gennem skolens organisation:

  • at støtte og fremme medarbejdernes bevidsthed om arbejdsmiljøets betydning i det daglige arbejde
  • at øge den konkrete viden og indsigt, således at arbejdsmiljøet til stadighed kan udvikles og forbedres
  • at udvikle og fastholde en arbejdsmiljøorganisation - et netværk, som virker hurtigt og effektivt
  • at støtte initiativer og foranstaltninger, som fremmer et "grønt" arbejdsmiljø
  • at stille ressourcer til rådighed for fastholdelse og udvikling af et godt arbejdsmiljø

Ansvar

Pligter og ansvar for arbejdsmiljøet er fastsat i Arbejdsmiljøloven. Heri præciseres pligter og ansvar for arbejdsgivere, arbejdsledere og ansatte i øvrigt. Sikkerhedsorganisationen har ansvaret for at planlægge, lede og koordinere skolens sikkerheds- og sundhedsarbejde i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven og skolens politik.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok