Print  

Kombinationsforløb for produktionsskoleelever

Kombinationsforløb for produktionsskoleelever, er udviklet i samarbejde mellem AARHUS TECH og de omkringliggende skoler. Kombinationsforløbene er for unge, som er indskrevet på en produktionsskole, men som ønsker at snuse til en erhvervsuddannelse. Kombinationsforløbene varer fra 2-5 uger og kan både være fagspecifikke (som opstart på grundforløb2), brede og indeholde forskellige uddannelser, samt være fokuseret omkring dansk og matematik. Opstart på forløb aftales nærmere mellem elev, produktionsskole og AARHUS TECH. Herunder findes en beskrivelse af de aktuelle forløb som udbydes.

De faglige kombinationsforløb (Opstart på Grundforløb2) - 3 uger

Forløbet tilbydes i perioden fredag den 18. januar til torsdag den 7. februar -19
på alle GF2-forløb, bortset fra kvoteuddannelserne (Bygningsmaler, Lager og terminal uddannelsen, Mediegrafiker, Webudvikler Ernæringassistent og Frisør)

Hvis en produktionsskoleelev er usikker på, om denne er klar til at starte på grundforløb2, kan eleven indskrives som kombinationsforløbselev i 3 uger. Eleven starter sammen med de øvrige GF2 elever; men har mulighed for at vende tilbage til produktionsskolen, hvis det viser sig at eleven alligevel ikke er klar. Herved bruger eleven ikke et af sine 3 forsøg.

Hvis eleven viser sig at være klar til GF2, fortsætter eleven som almindelig EUD-elev når kombinationsforløbsperioden er slut.

VIGTIGT: Ved tilmelding til kombinationsforløbet skal fremsendes dokumentation for at eleven lever op til adgangskrav (02 i dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse) og overgangskrav (eks. mekaniker E-niveau i dansk og matematik). 

Det er endvidere vigtigt at eleven IKKE tilmeldes via optagelse.dk

Tilmelding SENEST den 15. november 2019 på dette skema.

Yderligere information omkring adgangs- og overgangskrav findes på aarhustech.dk/krav

 

De brede kombinationsforløb – 2 uger

Forløbet tilbydes i perioden Mandag den 25. februar – fredag den 8. marts 2019
og bliver afviklet som holdforløb på følgende uddannelsesområder:

Transport og logistik, Hasselager Allé 2, 8260 Viby J

Byggeri og ejendomsservice, Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N

Gastronomi og rengøringstekniker, Dollerupvej 4, 8000 Aarhus C

Metal, Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N

 

Forløbet præsenterer uddannelserne inden for området og giver mulighed for at prøve enkle arbejdsopgaver i værkstederne. Forløbet er for alle interesserede elever og kræver ingen kvalifikationer udover lysten til at være med.

Tilmelding SENEST den 7. februar 2019 på dette skema.

Kontaktperson på AARHUS TECH

Christian Damsgaard. Konsulent, Uddannelses- og Praktikcenter.

cda@aarhustech.dk / 2948 1920

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok