Print  

Kombinationsforløb for produktionsskoleelever

Kombinationsforløb for produktionsskoleelever, er udviklet i samarbejde mellem AARHUS TECH og de omkringliggende. Kombinationsforløbene er for unge, som er indskrevet på en produktionsskole, men som ønsker at snuse til en erhvervsuddannelse. Kombinationsforløbene varer fra 2-5 uger og kan både være fagspecifikke (som opstart på grundforløb2), brede og indeholde forskellige uddannelser, samt være fokuseret omkring dansk og matematik. Opstart på forløb aftales nærmere mellem elev, produktionsskole og AARHUS TECH. Herunder findes en beskrivelse af de aktuelle forløb som udbydes.

Image -aarhustech -tech -0321-gastronomi

Om kombinationsforløbet

Kombinationsforløb som opstart på Grundforløb2

Torsdag den 18. januar til onsdag den 7. februar 2018

Hvis en produktionsskoleelev er usikker på, om denne er klar til at starte på GF2, kan eleven indskrives som kombinationsforløbselev i 3 uger.

Forløbet tilbydes elever, der er klar til at begynde på GF2 og som opfylder adgangskravene.

Eleven starter i klasse med de ordinære GF2-elever og følger den ordinære uddannelse. I løbet af forløbet evalueres elevens mulighed for at fortsætte på det ordinære forløb, og hvis eleven viser sig at være klar til GF2, indskrives eleven som almindelig EUD-elev, når kombinationsforløbsperioden er slut.

Hvis det viser sig, at eleven, mod forventning, ikke er klar, vender eleven tilbage til produktionsskolen efter forløbet. Herved bruger eleven ikke et af sine 3 uddannelsesforsøg.

Det er vigtigt at elever til dette forløb IKKE tilmeldes via www.optagelse.dk.

Yderligere information omkring adgangs- og overgangskrav findes på aarhustech.dk/krav

Det fagrettede kombinationsforløb

Mandag 29. januar - fredag  9. februar 2018

Det fagrettede kombinationsforløb varer 2 uger og bliver afviklet som holdforløb.

De næste forløb tilbydes med følgende temaer:

  • Transport og logistik, Hasselager Allé 2, 8260 Viby J
  • Byggeri og ejendomsservice, Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N
  • Gastronomi og rengøringstekniker, Dollerupvej 4, 8000 Aarhus C
  • Metal, Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N
Dansk/matematik kombinationsforløb 

Onsdag den 30. maj - tirsdag den 12. juni 2018

Vi tilbyder et 2 ugers intensivt forløb til elever, der har valgt at starte på GF2 i august -18; men som ikke opfylder adgangskravevene i dansk og matematik. Eleven arbejder målrettet mod at gennemføre optagelsesprøverne, der afholdes dagen efter, at forløbet er afsluttet.


Forløbet tilbydes kun til elever, der har tilmeldt sig GF2 på www.optagelse.dk; men som ikke opfylder adgangskarvene.

 

Tilmelding:

Produktionsskolens kontaktperson udfylder en tilmelding til det ønskede kombinationsforløb via linket "tilmelding".

AARHUS TECH sender en indkaldelse og et velkomstbrev til eleven via Eboks.

 

Kontaktperson på AARHUS TECH

Christian Damsgaard. Konsulent, Uddannelses- og Praktikcenter.

cda@aarhustech.dk / 2948 1920

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok